Yates, Patrick

Patrick Yates Patrick Yates

Service Desk Analyst I
pyates@irvingisd.net

972- 600-5266